Kontakt

Vendula Vachalová

Záhřebská 4

616 00 - Brno

IČO: 03753905

email: vendsy@seznam.cz

mob: 734 472 472

www.facebook.com/vendsyklipy

bankovní účet: 2802299795/2010

Seznam míst, kde je možné si moje klipy prohlédnout

1, AUDIO - Fon centr s.r.o., Mgr. Jindra Smisitelová, Obilní trh 4, Brno, www.audiofon.cz

2, Macadam s.r.o. ORL a foniatrická ambulance, MUDr. Jan Adam, Klášterní 117/2, Liberec 5 - Kristiánov, www.macadam.cz

3, SPC ZŠ pro sluchově postižené postižené, Mgr. Jana Barvikova, Spartakovců 1153, Ostrava - Poruba

4, Centrum pro dětský sluch Tamtam o. p .s. Raná péče pro Moravu a Slezsko, Jungmannova 25, 779 00 Olomouc www.detskysluch.cz

5, Nadační fond Ozvěna, Pavla Prokešová, www.ozvena.org

6, AUDIO - Fon centr s.r.o., PhDr Lenka Hricová, logopedie, Brno, www.audiofon.cz 

 

Napište nám